Johan Skjoldborg
Født: 27-4-1861 i Øsløs, Vester Han Herred
Død: 22-2-1936
Gravsted: Løgstør Kirkegård

Biografi
Johan Martinus Nielsen Skjoldborg, forfatter, blev født i Vester Han Herred som søn af husmand, skomager Niels Chr. Hansen og Sidsel Thomasdatter. Han kom 1875 i handelslære i Nibe og siden uddannet til lærer på Ranum Seminarium, hvorfra han dimmiteredes i 1881. Han var hjælpelærer forskellige steder 1881-89 og lærer i Koldmose 1889-1902. Hans første udgivelse romanen "I skyggen" kom i 1893 og han kombinerede sin forfattervirksomhed med lærergerningen indtil han endeligt fratrådte som lærer i 1902. Hans gennembrudsroman "En stridsmand" fra 1896 blev tilegnet husmandsstanden, som også formede Skjoldborgs egen opvækst. I de følgende år udkom en lang række værker, bl.a. "Kragehuset" (1899), "Gyldholm" (1899), "Bjerregaarden" (1904), Sara" (1906), "Ensomme folk" (1909), "Per Holt" (1912), "Spillemandens Hjemkomst" (1914), "Nye Mænd" (1917) og "Præsten i Løgum I-II" (1921-22). Johan Skjoldborg huskes foruden for digtet og sangteksten "Når vinteren rinder i grøft og i grav". Johan Skjoldborgs skuespil "Ideale magter" blev filmatiseret to gange. I 1941 som "Niels Pind og hans dreng" og i 1957 som "Sønnen fra Amerika". Hans udgivelser gav ham stor folkelig popularitet, og, ligesom andre samtidige forfattere som Jeppe Aakjær og Thøger Larsen, havde hans tekster sine rødder i det nære liv og lokale egnsbeskrivelser. Fra 1907 til 1914 prøvede han selv livet som husmand på det lille næs, Dynæs, i Julsø. Hans hjem blev et samlingssted hvor han arrangerede sommerstævner og folkemøder med kendte kunstnere. Efter en tvangsauktion i 1915 førte familien et omflakkende liv, var et par år ved Kærehave Husmandsskole ved Ringsted og flyttede så i 1918 ind i den æresbolig, som jyske husmænd havde ladet bygge til ham på Løgstør Bakke. Som 22-årig blev han gift med Mariane Dorothea Nielsen, der var lærerinde. Hun døde i 1900, og Johan Skjoldborg giftede sig igen med Louise Abenth i 1902. Lige før hans død udkom erindringsværket "Min Mindebog".


Har arbejdet med følgende 2 film:
Niels Pind og hans dreng (1941)Efter skuespil af
Sønnen fra Amerika (1957)Efter skuespil af

Bøger om Johan Skjoldborg:
Min mindebog af Johan Skjoldborg