Helga Egdø
Født: 3-5-1884 i Vistoft
Død: 17-1-1960
Gravsted: Højbjerg Kirkegård

Biografi
Helga Egdø (født Olsen), balletinstruktrice, der var lægedatter fra Mols, bestemte sig som ung pige for at blive danselærerinde og blev uddannet hos kgl. balletmester Georg Berthelsen. I 1905 kom hun til Aarhus, hvorfra hendes virksomhed efterhånden spredtes over store dele af Jylland med egne danseskoler i Herning og Århus. I 1918 oprettede hun en balletskole i eget navn i Aarhus og i 1923 blev hun udnævnt som balletinstruktrice ved Aarhus Teater. Alligevel fortsatte hun med at uddanne sig gennem resten af sit professionelle liv. Selv regnede hun med at have haft omkring 50.000 elever. I de senere år var det hovedsagelig balletundervisning, der optog hende og helt op i 70-årene tog hun hver sommer til Paris for at sætte sig ind i det nyeste på ballettens område. Hun var gift med danselærer Sven Egdø.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Paustians Uhr (1932)Koreografi